top of page

นโยบายบริษัท

นโยบายการซื้อสินค้าและการชำระเงิน

  • ผลิตภัณฑ์มิกะบิวตี้  (MICA BEAUTY) เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท สตาร์ชายน์ จำกัด จัดจำหน่ายโดย บริษัท โซลล์ ทรีทเมนท์ จำกัด ได้ผ่านกระบวนการเสียภาษีนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย และมีหมายเลยจดแจ้ง(อย.) อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

  • ราคาจำหน่ายสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

  • รูปแบบการจำหน่ายสินค้า บริษัทฯได้มีการเปิดจัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศและได้มีการแนะนำสินค้ารวมถึงสาธิตวิธีการใช้สินค้า และมีการจัดโปรชั่น ลด แลก แจก แถม อยู่ตลอด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานขาย

  • การชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ทั้งเป็นเงินสด และชำระผ่านบัตรเครดิตโดยการชำระผ่านบัตรเครดิตลูกค้าสามารถทำการผ่อนชำระกับธนาคารเจ้าของบัตรได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดไม่เกิน 10 เดือนสำหรับบัตรของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

นโยบายเกี่ยวกับการคืนสินค้า / แลกเปลี่ยนสินค้า

  • บริษัทฯไม่มีนโยบายในการคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าไปเรียบร้อยแล้ว แล้วเกิดเปลี่ยนใจต้องการคืนสินค้า แต่ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวสินค้าได้ภายในระยะเวลา 14 วันหลังจากที่ทำการซื้อสินค้าและหากในกรณีที่ลูกค้าเกิดอาการแพ้ตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความเหมาะสม

นโยบายการรับประกันสินค้า

  • ในกรณีทิ่สินค้ามีปัญหาลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ทำการซื้อสินค้า โดยการเปลี่ยนสินค้าลูกค้าจะต้องติดต่อผ่านลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลข 02 – 1736007 และในการเปลี่ยนสินค้าลูกค้าจะต้องนำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนและใบเสร็จรับเงินตัวจริงมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ไป

 

ในกรณีที่เกิดการแพ้เครื่องสำอาง

  • ในกรณีที่ลูกค้าเกิดอาการแพ้เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ของมิกะบิวตี้  (MICA BEAUTY) ลูกค้าจะต้องนำภาพถ่ายมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมทั้งแสดงใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันอาการแพ้มาจากส่วนผสมของเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ของมิกะบิวตี้ (MICA BEAUTY) จากโรงพยาบาลเท่านั้นทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการไม่รับใบรับรองแพทย์จากคลีนิกเอกชนติดต่อผ่านลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลข 02- 1736007 - 8

bottom of page